Chính sách bảo mật

Khi bạn truy cập vào trang web chungcuduongnoisparks.com của chúng tôi, bạn đã tin tưởng cung cấp thông tin cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi làm việc chăm chỉ để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.
Chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hoạt động của bạn trong các dịch vụ trang web chungcuduongnoisparks.com để thực hiện những việc như giới thiệu một số bài viết liên quan đến danh mục mà bạn có thể thích. Các hoạt động chúng tôi thu thập có thể bao gồm:Chính sách bảo mật
• Các thuật ngữ bạn tìm kiếm
• Video bạn xem
• Lượt xem và tương tác với nội dung và quảng cáo
• Những người mà bạn giao tiếp hoặc chia sẻ nội dung
• Hoạt động trên các trang web và ứng dụng của bên thứ ba sử dụng dịch vụ của chúng tôi
• Lịch sử duyệt web trên Chrome mà bạn đã đồng bộ hóa với Tài khoản Google của mình