Tìm hiểu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất gồm có 2 trường hợp. Hiện nay, điều mà mọi người sử dụng đất đang quan tâm nhất là có được chuyển mục đích sử dụng hay không? Và những trường hợp chuyển mục đích nào không phải xin phép? Cùng tìm hiểu ngay ở bài dưới đây nhé.

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất là gì?

chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất chính là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với những loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính của pháp luật trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất thì cần phải xin phép hoặc việc đăng ký đất đai trong trường hợp sẽ không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thẩm quyền chuyển mục đích sử dụng đất

– UBND cấp huyện sẽ có thẩm quyền quyết định cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất với hộ gia đình hay cá nhân.

Trường hợp cho các hộ gia đình hay cá nhân cho phép chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp để được sử dụng vào mục đích thương mại hay dịch vụ với diện tích là từ 0,5 héc ta trở lên thì cần phải có văn bản chấp thuận của UBND cấp tỉnh trước khi đưa ra quyết định;

Xem thêm:  Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

– UBND cấp tỉnh có thẩm quyền để quyết định chuyển đổi mục đích sử dụng đất với tổ chức.

Căn cứ cho phép mục đích sử dụng đất

Theo Điều 52 Luật Đất đai năm 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm:

– Kế hoạch dùng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

– Nhu cầu dùng đất thể hiện trong dự án đầu tư hay đơn xin thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Như vậy, trong việc chuyển mục đích sử dụng đất cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì cần phải viết đơn xin phép và cơ quan Nhà nước căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm này của cấp huyện để có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay là không, vì không phải cứ viết đơn xin phép chuyển là sẽ được chuyển

Phân loại đất đai

Theo Điều 10 Luật Đất đai năm 2013 căn cứ vào mục đích dùng đất đai sẽ được phân loại như sau:

Nhóm đất nông nghiệp

– Đất sử dụng trồng cây hàng năm gồm có đất trồng lúa và đất trồng cây hàng năm khác;

– Đất dùng để trồng cây lâu năm;

– Đất trồng rừng sản xuất;

– Đất trồng rừng phòng hộ;

– Đất trồng rừng đặc dụng;

– Đất để nuôi trồng thủy sản;

Xem thêm:  Các mẫu hợp đồng cho thuê mặt bằng đầy đủ pháp lý và điều khoản năm 2022

– Đất để làm muối;

– Đất làm nông nghiệp khác

Nhóm đất phi nông nghiệp

– Đất ở gồm đất có ở tại nông thôn hay đất ở tại đô thị;

– Đất dùng để xây dựng trụ sở cơ quan;

– Đất sử dụng vào mục đích phục vụ quốc phòng;

– Đất xây dựng các công trình sự nghiệp gồm có đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng những  cơ sở văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế và đào tạo, thể thao, khoa học công nghệ, ngoại giao và những công trình sự nghiệp khác;

– Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp bao gồm đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất…

– Đất sử dụng vào mục đích cho công cộng …

– Đất cơ sở tôn giáo hay tín ngưỡng;

– Đất dùng làm nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng;

Khi nào thì chuyển đổi mục đích sử dụng đất cần phải xin phép?

chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Theo khoản 1 Điều 57 của Luật Đất đai 2013, những trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất cần phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, bao gồm:

– Chuyển đất sử dụng trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất nuôi trồng thủy sản ở hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

Xem thêm:  Cha mẹ bán đất có cần con cái ký tên không?

– Chuyển đất cho nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất để ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình đất sử dụng cho công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, đất không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, chuyển đất thương mại, đất xây dựng công trình sự nghiệp, dịch vụ sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

Trường hợp chuyển mục đích không cần phải xin phép

Theo Điều 12 Thông tư 33/2017/TT-BTNMT, người dùng đất được phép chuyển mục đích sử dụng đất mà không cần phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. bao gồm:

– Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp gồm: Đất dùng để xây dựng nhà kính và những loại nhà khác phục vụ cho mục đích trồng trọt; Đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc và những loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích phục vụ học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

– Chuyển đất canh tác cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang đất trồng cây lâu năm;

– Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất để nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

– Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp chứ không phải là đất ở;

– Chuyển đất thương mại sang đất sản xuất không phải là đất dịch vụ; chuyển đất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất để xây dựng công trình sự nghiệp.

Tổng kết

Bài trên là toàn bộ những thông tin giải thích về vấn đề chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho những bạn muốn nắm bắt và hiểu rõ về vấn đề này. Mong rằng bài viết này mang lại những thông tin hữu ích cho mọi người. 

ĐỪNG BỎ LỠ