Thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành

Quyền sử dụng đất là một dạng tài sản được quy định tại Bộ Luật Dân sự 2015. Theo đó, khái niệm đấu giá quyền sử dụng đất là việc mà Uỷ ban Nhân dân có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá những khu đất. Với mục đích là tạo nguồn vốn để thực hiện việc xây dựng các dự án tại địa phương. Đây là vấn đề có rất nhiều người quan tâm nhưng chưa tìm hiểu được kỹ càng. Vì vậy, bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Khác với việc giao đất theo cách thông thường, việc đấu giá sẽ được thực hiện công khai và ai có mức giá cao nhất thì người đó được nhận quyền sử dụng đất. Với mục đích hướng tới là đưa đất cho những người thực sự có nhu cầu và họ có thể phát huy cao giá trị của mảnh đất đó. Sau đây là một số điều kiện để có thể tham gia đấu giá quyền sử dụng đất:

đấu giá quyền sử dụng đất

 • Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai.
 • Bảo đảm điều kiện để có thể thực hiện các dự án đầu tư đôi với những trường hợp giao đất và cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư.
 • Có năng lực tài chính để thực hiện đúng tiến độ của dự án đầu tư
 • Phải ký quỹ theo quy định của pháp luật về lĩnh vực đầu tư
 • Không vi phạm pháp luật về việc sử dụng đất do nhà nước giao đất, cho thuê đất.
Xem thêm:  Tìm hiểu về chuyển đổi mục đích sử dụng đất

Quy trình tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất

Việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện theo trình tự có sẵn. Điều này đã được hướng dẫn tại thông tin liên tịch số 14 năm 2015, thông tin liên tịch của Bộ Tài nguyên – Môi trường và BTP. Trình tự thủ tục thực hiện việc đấu giá bao gồm 9 bước. Cụ thể như sau:

Bước 1: các phương án đấu giá quyền sử dụng đất đã được lập và đã hoàn thành. Phương án này sẽ do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh dựa trên việc phê duyệt kế hoạch quy hoạch sử dụng đất hàng năng của cấp huyện. Và dựa vào sự phối hợp giữa các sở, phòng Tài nguyên và Môi trường kết hợp với Ủy ban nhân dân cùng cấp.

Bước 2: Các đơn vị tổ chức nộp hồ sơ đấu giá. Các chủ thể có nhiệm vụ nộp hồ sơ tại cơ quan tài nguyên và môi trường trước khi được sự thông qua của Ủy ban nhân dân.

đấu giá quyền sử dụng đất

Bước 3: Ủy ban nhân dân có thẩm quyền quyết định việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 4: Xác định mức giá khởi điểm của thửa đất đem đi đấu giá. Cơ sở đưa ra mức giá khởi điểm dựa vào sự phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình thực tế tại thời điểm đấu giá.

Bước 5: Thực hiện lựa chọn và ký hợp đồng với đơn vị tiến hành cuộc đấu giá

Xem thêm:  Cha mẹ bán đất có cần con cái ký tên không?

Bước 6: Kiểm tra, giám sát việc thực hiện quá trình đấu giá quyền sử dụng đất. Đảm bảo quá trình đấu giá được thực hiện minh bạch, rõ ràng, công khai và đúng theo quy định của pháp luật về đấu giá quyền sử dụng đất. 

Bước 7: Khi chọn ra được đơn vị có giá cao nhất thì phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Bước 8: Hoàn thiện các bước còn lại liên quan đến quyền sử dụng đất. Bao gồm: nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất,… ngay sau khi đã có kết quả trúng đấu giá.

Bước 9: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đấu giá thành công. Sau đó, bàn giao trên thực địa về quyền sử dụng đất cho cá thể đó.

 Các trường hợp không được đấu giá quyền sử dụng đất

Không phải tất cả các trường hợp Ủy ban nhân dân tỉnh đều có quyền quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cho mọi trường hợp. Sau đây là một số trường hợp không được phép đấu giá quyền sử dụng đất bạn nên biết:

đấu giá quyền sử dụng đất

 • Đất được nhà nước giao nhưng không thu tiền sử dụng
 • Đất được miễn tiền sử dụng đất hay tiền thuê đất
 • Đất được sử dụng vào các hoạt động liên quan đến khoáng sản
 • Đất giao cho các cán bộ, công chức, viên chức chuyển công tác đi nơi khác. Họ được điều động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đất giao cho những hộ gia đình, các nhân đề ở bởi trước đó chưa được giao
 • Đất được giao tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, vùng kinh tế xã hội đặc biệt biệt khó khăn. Trước đó họ chưa được giao đất ở và không có đất ở.
Xem thêm:  Tìm hiểu về Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch mới nhất

Bài viết này đã giúp mọi người biết thêm một số quy định về đấu giá quyền sử dụng đất. Đây đều là những thông tin rất bổ ích cho tất cả mọi người, đặc biệt là những nhà đầu tư các dự án. Với những thông tin này mọi người sẽ có thể bảo vệ được quyền và lợi ích của mình khi tham gia vào quá trình đấu giá. Nếu mọi người chưa rõ về vấn đề liên quan đến việc đấu giá thì hãy comment vào dưới bài viết này nhé!

ĐỪNG BỎ LỠ