Tìm hiểu về Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch mới nhất

Luật Quy hoạch được Quốc hội thông qua vào năm 2017 và có hiệu lực từ ngày 1/1/2019. Nó được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số  37/2019/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch mới nhất. Qua nghị định chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật về việc thực hiện quy hoạch. Đây là những vấn đề các bạn phải quan tâm đặc biệt là những lúc xây dựng nhà ở, hay các công trình khác liên quan. Để hiểu rõ về nghị định này chúng ta hãy tìm hiểu thật kỹ bài viết sau đây nhé!

Hệ thống pháp luật liên quan đến Luật Quy hoạch

Quy hoạch là vấn đề quan trọng của một quốc gia. Khi chúng ta xây nhà ở, các công trình thì phải tuân theo kế hoạch quy hoạch của địa phương. Sau đây là hệ thống pháp luật liên quan đến việc quy hoạch mà bạn phải biết.

nghị định hướng dẫn luật quy hoạch

 • Luật Đất đai số 45/2013: Quy định về quy hoạch đất đai mới nhất và quy hoạch sử dụng các loại đất thuộc cấp huyện.
 • Luật bảo vệ môi trường 55/2014: Phần văn bản quy định về quy hoạch môi trường, quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường.
 • Luật Tài nguyên nước 17/2012: quy định về việc quy hoạch, bảo vệ và khai thác sử dụng nguồn nước
 • Luật Thủy lợi 08/2017: quy định về quy hoạch thủy lợi
 • Luật xây dựng 2014 sửa đổi bổ sung năm 2018: quy định về quy hoạch xây dựng
 • Luật Biển Việt Nam 2012: phần quy định về quy hoạch sử dụng biển của cả nước.
 • Như vậy mỗi loại quy hoạch khác nhau phải tuân theo Luật Quy hoạch và luật chuyên ngành của từng loại.
Xem thêm:  Chia sẻ mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà mới nhất

Tóm tắt nội dung của Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch 2017

Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch 2017 quy định chi tiết về một số nội dung liên quan đến các nội dung như sau:

nghị định hướng dẫn luật quy hoạch

 • Số hiệu nghị định: số 37/2019 ban hành vào ngày 07/5/2019.
 • Lĩnh vực áp dụng: xây dựng và đô thị
 • Các chuyên gia tư vấn lập quy hoạch sẽ phải có ít nhất 1 chuyên gia tư vấn là chủ nhiệm dự án quy hoạch. Chuyên gia đó phải có bằng đại học trở lên thuộc chuyên ngành và họ đã từng chủ trì lập từ 1 quy hoặc hoặc tham gia lập từ 2 quy hoạch cùng cấp trở lên.
 • Trong nhóm chuyên gia có từ 5 chuyên gia trở lên làm nhiệm vụ chủ trì lập hợp phần hoặc nội dung quy hoạch có bằng đại học thuộc chuyên ngành hợp phần quy hoạch trở lên.
 • Nếu quy hoạch quốc gia lần đầu lập ở Việt Nam thì các chuyên gia phải đảm bảo:
 • Có bằng đang học trở lên
 • Đã chủ trì lập từ 1 quy hoạch trở lên hoặc tham gia từ 2 quy hoạch cấp vùng trở lên.

Một số điểm mới của Luật Quy hoạch 2017

Luật Quy hoạch sẽ có quy định về việc lập, phê duyệt và công bố, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch của nước ta. Sau đây là một số điểm mới của Luật Quy hoạch 2017 mà bạn nên biết.

nghị định hướng dẫn luật quy hoạch

 • Luật Quy hoạch nghiêm cấm một số hoạt động quy hoạch với mục đích nhằm hạn chế các tiêu cực trong quy hoạch một cách tối đa:
 • Công bố hoặc công bố chậm, công bố không đầy đủ quy hoạch. Không được từ chối cung cấp thông tin về quy hoạch. Công bố sai quy hoạch. Việc làm giả hay làm sai lệch hồ sơ giấy tờ và tài liệu quy hoạch.
 • Việc lập, thẩm định, quyết định và phê duyệt, điều chỉnh không phù hợp với pháp luật
 • Chọn các tổ chức không đủ điều kiện để tư vấn lập quy hoạch hay tư vấn phản biện độc lập
 • Cản trở sự tham gia đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng hay các cá nhân
 • Không đúng theo các quyết định hay các quy hoạch đã được phê chuẩn.
 • Cản trở các hoạt động quy hoạch
 • Các quy hoạch phải đảm bảo được tính liên tục, ổn định và kế thừa trong hệ thống quy hoạch quốc gia
 • Đảm bảo có sự thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch với các chiến lược phát triển kinh tế xã hội
 • Đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo vệ môi trường
 • Phải có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, bảo đảm tính nhân dân trong các quy hoạch
 • Có tính khoa học và ứng dụng công nghệ hiện đại. Phải khả thi, tiết kiệm và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của đất nước.
 • Có tính khách quan, công khai, minh bạch
 • Có nguồn lực để việc thực hiện quy hoạch được dễ dàng và hiệu quả hơn.
 • Các cơ quan có thẩm quyền phải lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cộng đồng và các cá nhân liên quan.
Xem thêm:  Cha mẹ bán đất có cần con cái ký tên không?

Như vậy, bài viết đã giúp bạn hiểu rõ hơn về Nghị định hướng dẫn Luật Quy hoạch hiện hành. Đây là những thông tin cực kỳ quan trọng trong cuộc sống đặc biệt là lĩnh vực xây dựng và đô thị. Mọi người hãy tìm hiểu thật kỹ để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Nếu mọi người còn có vấn đề gì chưa rõ thì hãy comment vào phía dưới bài viết này nhé!

ĐỪNG BỎ LỠ